Percussieworkshops
Vanaf 1988 geeft Henk Janssen in verschillende settingen percussieworkshops voor particulieren, onderwijsinstellingen en bedrijven.
Hij gaf workshops in het Tropenmuseum te Amsterdam; bij Crea: de culturele organisatie van de UVA en werkte enkele jaren als gastdocent aan de afdeling wereldmuziek van het Rotterdams Conservatorium.

Tijdens een percussieworkshop maken de deelnemers kennis met het bespelen van verschillende authentieke Braziliaanse slagwerkinstrumenten.

De percussieworkshop is afgestemd op bedrijven die iets te vieren hebben en op bedrijven die op zoek zijn naar aktiviteiten in het kader van teambuilding, verbetering van communicatie, integratie van verschillende afdelingen en het stimuleren van creativiteit.

Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met het bespelen van verschillende percussieinstrumenten en worden enkele muziekstukken ingestudeerd waarin die instrumenten een belangrijke rol spelen.
Net als in de praktijk staan samenspelen en -werken en goed naar elkaar luisteren als voorwaarde hiervoor centraal.
Samen muziekmaken versterkt de band tussen de deelnemers.

H+surdo jpg +kidsperc ll

Een Percussieworkshop is:
- een stimulans voor het ritme van ieder bedrijf
- laagdrempelig: iedereen kan eraan deelnemen
- een training in flexibiliteit
- communicatie- en samenwerkingbevorderend
- een leuke manier om elkaar op een andere manier te leren kennen
- een earopener

mp3 demo:
batucada

Eventueel is een percussieworkshop te combineren met een solo-optreden of een optreden van een muziekgroep.